+48 537 931 872 WYDRUKI@KSERO10GR.PL / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9:00-17:00 / SOBOTA 10:00-13:00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES firmy Zielony Druk Łukasz Jankowski

I. Ochrona danych osobowych:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie * ksero10gr.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem Twoich danych osobowych w Serwisie jest: Zielony Druk Łukasz Jankowski ul. Gen. J. Hallera 6 lok. U2A  15-814 Białystok NIP: 5423313513 REGON: 380199056

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, firma Zielony Druk Łukasz Jankowski opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.

4. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, firma Zielony Druk Łukasz Jankowski podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.

5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, firma Zielony Druk Łukasz Jankowski może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:
imię, nazwisko; nazwa firmy;
ulica nr domu/lokalu
kod, miejscowość;
e-mail;
numer telefonu;
numer NIP, REGON;
identyfikatory Użytkownika i hasło.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z firmą Zielony Druk Łukasz Jankowski, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy z firmą Zielony Druk Łukasz Jankowski.
8. Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadzący eSKLEP ksero10gr.pl może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:
dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
realizacji zamówień,
kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie,
tworzenia konta do logowania w Serwisie,
wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
udziału w konkursach organizowanych przez z firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski.
rekrutowania na wybrane stanowiska pracy,
rozpatrywania reklamacji,
odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
do celów podatkowych i rachunkowych.

9. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą też być udostępnione podmiotom współpracującym ze firmą Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadzącą eSKLEP ksero10gr.pl w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, email marketing.

10. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, firma Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadząca eSKLEP ksero10gr.pl nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta – tel. 720 801 175.

12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Zielony Druk Łukasz Jankowski narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

15. Firma Zielony Druk Łukasz Jankowski prowadząca eSKLEP ksero10gr.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach firma Zielony Druk Łukasz Jankowski będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. II. Polityka plików cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:

Tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki). Stałe – pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki. Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu. Zewnętrzne – pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu . Serwis współpracuje z Google Analytics. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek